DC Mora
1.049,00 RON 1.749,00 RON
DC Lotus
899,00 RON 1.499,00 RON
DC Phase Boa
689,00 RON 1.149,00 RON
DC Control
1.049,00 RON 1.749,00 RON
DC Mutiny
749,00 RON 1.249,00 RON
DC Judge Step On Boa
1.289,00 RON 2.149,00 RON
DC Lotus Step On
1.049,00 RON 1.749,00 RON
ThirtyTwo STW Double Boa W'S
1.019,00 RON 1.699,00 RON
ThirtyTwo Shifty Boa W'S
779,00 RON 1.299,00 RON
ThirtyTwo Lashed Double BOA W'S
1.169,00 RON 1.949,00 RON
ThirtyTwo Kids Boa '22
509,00 RON 849,00 RON
ThirtyTwo Shifty
689,00 RON 1.149,00 RON
ThirtyTwo Kids Boa '21
419,00 RON 699,00 RON
ThirtyTwo Shifty W'S
689,00 RON 1.149,00 RON
ThirtyTwo Lashed W'S
989,00 RON 1.649,00 RON
ThirtyTwo STW Double Boa
1.019,00 RON 1.699,00 RON
ThirtyTwo Light
839,00 RON 1.399,00 RON
DC Lotus Step On
1.145,00 RON 1.909,00 RON
DC Control
851,00 RON 1.419,00 RON
ThirtyTwo Lashed Double BOA
1.031,00 RON 1.719,00 RON
ThirtyTwo STW BOA
767,00 RON 1.279,00 RON
ThirtyTwo Kids BOA '19
408,00 RON 680,00 RON